22/09/2022 - Μπορούν οι μικροΐνες να εξαπλώσουν την βρωμιά;

22/09/2022 - Μπορούν οι μικροΐνες να εξαπλώσουν την βρωμιά;

Μπορούν οι μικροΐνες να σκορπίσουν τη βρωμιά;

Μπορούν τα πανιά από μικροΐνες να προκαλέσουν εξάπλωση βρωμιάς; Περίεργη ερώτηση ίσως, αν σκεφτείτε πως τα πανάκια από μικροΐνες είναι πανάκια καθαρισμού και ο σκοπός τους είναι να καθαρίζουν τις επιφάνειες και όχι να τις λερώνουν περισσότερο. Ωστόσο είναι αλήθεια. Τα πανιά από μικροΐνες μπορούν πράγματι να σκορπίσουν βρωμιά. Το ύφασμα από μικροΐνες μολύνεται όταν το ύφασμα διπλώνεται. 

Το 2009, διεθνής έρευνα έδειξε ότι σημειώθηκε διασταυρούμενη μόλυνση λόγω της αναδίπλωσης του υφάσματος από μικροΐνες. Ωστόσο, μόνο χειρουργικά πανιά εξετάστηκαν εκείνη την εποχή, με έναν μόνο τύπο πανιού από μικροΐνες, και αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό των επιφανειών που πρέπει να καθαριστούν στον επαγγελματικό καθαρισμό. Η Επιτροπή Τεχνολογίας του Συνδέσμου Έρευνας Καθαρισμού, λοιπόν, εξέτασε καταστάσεις που μοιάζουν περισσότερο με την πρακτική κατάσταση.

Διαδίδονται μικροοργανισμοί κατά την εφαρμογή της μεθόδου αναδίπλωσης; Και παίζει ρόλο σε αυτό, το είδος του υφάσματος μικροϊνών;

Η μελέτη VSR πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο, σε τρεις διαφορετικές επιφάνειες (πλαστικό, μέταλλο, πορσελάνη), με τρεις διαφορετικούς τύπους υφασμάτων από μικροΐνες (non-woven fine split, non-woven normal split και πλεκτά). Από κάθε συνδυασμό προσδιορίστηκε η κατανομή τριών τύπων μικροοργανισμών (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus). Επιπλέον, εξετάστηκαν τα σημεία επαφής στο χέρι του ερευνητή και η μόλυνση του ίδιου του υφάσματος.
Η μελέτη περιελάμβανε τρεις φάσεις: την εφαρμογή μικροοργανισμών στην πρώτη επιφάνεια, τον καθαρισμό της πρώτης λερωμένης επιφάνειας και των 15 διαδοχικών αποστειρωμένων επιφανειών με το διπλωμένο πανί από μικροΐνες (το οποίο είχε «καθαρή» πλευρά 16 φορές λόγω αναδίπλωσης) και μικροβιολογική εξέταση.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα;

  • Σημειώθηκε σημαντική μείωση των μικροοργανισμών με τον καθαρισμό με νωπά πανιά μικροϊνών, αλλά ταυτόχρονα οι μικροοργανισμοί απλώνονταν από την βρώμικη επιφάνεια στις καθαρές επιφάνειες, λόγω της αναδίπλωσης.
  • Κατά τον καθαρισμό μιας βρώμικης επιφάνειας με το πλεκτό πανί μικροϊνών, παρέμειναν περισσότεροι μικροοργανισμοί από ό,τι όταν καθαρίζαμε με μη υφασμένα πανιά. Ωστόσο: όταν χρησιμοποιούσαμε το διπλωμένο μη υφαντό ύφασμα με κανονική πλέξη, απλώθηκαν περισσότεροι μικροοργανισμοί (από  ό,τι με το πλεκτό).
  • Ο τύπος της επιφάνειας φαίνεται να επηρεάζει την εξάπλωση των μικροοργανισμών. Περισσότεροι μικροοργανισμοί βρέθηκαν στην πορσελάνη παρά σε πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες.
  • Το ίδιο το πανί από μικροΐνες ήταν η κύρια πηγή μετάδοσης. Είναι εύλογο ότι μικροοργανισμοί κινούνται μέσα από τα διαφορετικά στρώματα στο διπλωμένο ύφασμα. Η μόλυνση μέσω του χεριού φαινόταν να έχει μικρότερο αντίκτυπο.

Μπορεί να θεωρείτε πως αυτά είναι ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Εξάλλου, όπως είναι λογικό, δεν θέλετε να εξωπλώνεται μικρόβια και βρωμιά ενώ εκτελείτε μια εργασία. Αλλά στις ανεξάρτητες έρευνες, δεν επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είναι.

 

( http://www.europeancleaningjournal.com/ )

Our Brands