Είδη επαγγελματικού καθαρισμού

Tα είδη επαγγελματικού καθαρισμού LABICO λύνουν τα χέρια του επαγγελματία σε όλους τους τομείς.

Χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα τους, την μεγάλη αντοχή τους, την πρακτικότητα και την ταχύτητα που δίνουν στην διαδικασία καθαρισμού.

Our Brands